homepagina

Familie

Voor wie?

Doorheen het seizoen is het mogelijk voor ouders om samen met hun kinderen te komen badmintonnen op vooropgestelde speelmomenten op zondag. Deze speelmomenten zullen aangegeven worden in de kalender. Zowel de jeugdspeler(s) als de volwassen speler dienen lid te zijn van de club.

Wanneer?

Enkel op vooropgestelde zondagen kunnen gezinnen tezamen komen badmintonnen. Deze zijn te vinden in de kalender.

Kostprijs?

Zoals hierboven aangegeven dienen zowel de jeugdspeler(s) als de volwassen persoon aangesloten zijn als lid bij de club. Voor de lidgelden voor de jeugdspeler verwijzen we naar de jeugdpagina. Voor de lidgelden van volwassen personen verwijzen we naar de infopagina voor volwassenen.

Vragen? Stel ze nu
Contact
x
x

Evenement

Datum:
Locatie:
Telefoon:

Algemene info: